Zorg & welzijn

Internationaal is vastgelegd dat iedereen gelijke rechten heeft, ongeacht sekse, leeftijd of afkomst. Echter is het belangrijk om stil te staan bij het realiseren van maatschappelijke doelen, dat bepaalde kwetsbare groepen, waaronder vrouwen en kinderen, specifieke behoeften en ervaringen hebben, waardoor het reguliere sport, zorg & welzijn aanbod voor vele een te hoge drempel is. La Femme Vitaal Breda besteed dan ook naast het creëren van een groepsaanbod, ook aandacht aan een specifieke benadering waarbij extra individuele aandacht en zorg van buurtbewoners centraal staat.