Beperkte deelnemers

WWKkaart

€ 20,00
WWKkaart
Beperkte deelnemers

10 deelnames aan wijkactiviteiten aanbod in de Wijkwoonkamer (WWK).