Privacyverklaring

Om onze website bezoekers duidelijk te maken hoe wij met hun gegevens omgaat, plaatsen wij onze afspraken hierover in de privacyverklaring. Hierin omschrijven wij wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

 

 

Privacyverklaring La Femme Vitaal Breda 2019
PDF – 390,2 KB 473 downloads